Microsoft Copilot: i disponueshëm edhe aplikacioni për iOS

Pak ditë pas versionit Android (i disponueshëm edhe në Itali), Microsoft ka lëshuar edhe Copilot për iOS. Aplikacioni mund të shkarkohet nga Apple Store dhe të instalohet si në iPhone ashtu edhe në iPad.

Microsoft Copilot për iOS dhe iPadOS
Asistenti i AI është ende i aksesueshëm përmes Edge dhe Bing Chat, por aplikacioni i ri ofron një përvojë të pavarur, pra pa veçoritë e tjera të shfletuesit dhe motorit të kërkimit. Kjo është në thelb alternativa ndaj aplikacionit ChatGPT të OpenAI. Copilot për iOS dhe iPadOS i lejon përdoruesit të përdorin modelet GPT-4 (disa mund të kenë edhe GPT-4 Turbo) dhe DALL-E 3 për të kryer një sërë detyrash.

Falë modelit të gjuhës së madhe (LLM) është e mundur të kërkoni informacione, të shkruani email, të përmbledhni tekste komplekse, të merrni përkthime dhe të kryeni detyra të tjera thjesht duke futur një kërkesë (prompt) në gjuhën natyrore. Modeli tekst-për-imazh, i përdorur nga Image Creator, ju lejon të gjeneroni imazhe me cilësi të lartë. Përveç futjes së tekstit, futja zanore dhe ngarkimi i imazheve nga pajisja celulare janë të disponueshme.

Microsoft specifikon që aplikacioni është i optimizuar për iPad, kështu që ndërfaqja përfiton nga madhësia më e madhe e tabletit. Kërkesat minimale të softuerit janë iOS 15 dhe iPadOS 15, të njëjta me aplikacionet Edge dhe Bing. Përdoruesit që kanë një iPhone ose iPad që nuk është i pajtueshëm me këto versione të sistemeve operative mund të hyjnë te asistenti nëpërmjet sajtit të dedikuar.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/12/30/microsoft-copilot-i-disponueshem-edhe-aplikacioni-per-ios/