Microsoft Cloud: Të gjitha të dhënat mbeten në Evropë

Microsoft ka ofruar një përditësim mbi nismën e BE-së për kufijtë e të dhënave të shpallur më 15 dhjetor 2022 dhe duke filluar nga 1 janari 2023. Të gjitha të dhënat personale të klientit do të ruhen në serverët e vendosur brenda Bashkimit Evropian.

Microsoft ka hapur 11 Rajone Cloud në Evropë, njëra prej të cilave ndodhet në Lombardi (i përbërë nga tre qendra të dhënash). Nga 1 janari 2023, klientët mund të zgjedhin serverin për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave të përdorura për shërbimet Microsoft 365, Azure, Power Platform dhe Dynamics 365.

Faza e dytë e nismës së BE-së për kufijtë e të dhënave filloi dje. Microsoft lejon që të gjitha të dhënat personale të ruhen dhe përpunohen brenda kufijve evropianë, duke përfshirë të dhënat e pseudoanonimizuara të krijuara gjatë përdorimit të shërbimeve, të tilla si regjistrat e sistemit.

Konsumatorët do të gjejnë dokumentacion dhe informacione të tjera mbi menaxhimin, transferimin dhe mbrojtjen e të dhënave në faqen e dedikuar të internetit. Microsoft ka zhvilluar gjithashtu një infrastrukturë virtuale desktopi për monitorimin në distancë të statusit të sistemit që shmang transferimin ose ruajtjen e të dhënave jashtë Bashkimit Evropian.

Me fazën tjetër të nismës së BE-së për kufijtë e të dhënave, që pritet më vonë këtë vit, të dhënat e kërkuara gjatë ndërveprimeve me mbështetjen teknike do të ruhen dhe përpunohen gjithashtu në serverët e vendosur në Evropë.

Kompania Redmond nënvizon se zgjidhja ofron privatësi më të madhe se ajo e kërkuar nga rregulloret aktuale, duke përfshirë GDPR (Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave). Përdoruesit as nuk duhet të shqetësohen për pasojat e Kornizës së Privatësisë së të Dhënave, e cila përcakton metodat për shkëmbimin e të dhënave të përdoruesve nga Evropa në Shtetet e Bashkuara.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/01/12/microsoft-cloud-te-gjitha-te-dhenat-mbeten-ne-evrope/