Meta shkarkon 10 mijë persona të tjerë dhe mbyll projektet

Siç parashikohej nga Wall Street Journal, Mark Zuckerberg ka komunikuar një raund të dytë shkurtimesh për të përmirësuar efikasitetin e korporatës. Meta do të pushojë nga nesër 10 mijë punonjës të tjerë, do të ngrijë punësimet dhe do të mbyllë disa projekte me prioritet të ulët.

Viti i efikasitetit vazhdon
Duke komentuar rezultatet financiare të tremujorit të katërt 2022, Mark Zuckerberg kishte deklaruar se viti 2023 do të jetë “viti i efikasitetit”. Kjo do të thotë se kostot do të reduktohen përmes shkurtimeve të fuqisë punëtore, e cila filloi në fillim të nëntorit 2022. Këtë herë numri është pak më i ulët, ose rreth 10,000 njerëz.

Gjatë dy muajve të ardhshëm, drejtuesit e Metës do të shpallin një ristrukturim të thellë të korporatës, i cili përfshin edhe uljen e niveleve hierarkike. Pas ngrirjes së 5000 punësimeve të planifikuara më parë, Meta do të përmirësojë ekipet e saj të burimeve njerëzore. Punonjësit e prekur do të marrin një komunikim duke filluar nga nesër.

Në prill do të jetë radha e ekipeve inxhinierike, ndërsa shkurtimet e fundit do të kenë të bëjnë me divizionin e biznesit në maj. Shkurtimet e mëtejshme (në numër më të kufizuar) do të shpallen deri në fund të vitit. Zuckerberg gjithashtu thekson se Meta do të bëhet më i dobët. Projektet me prioritet të ulët do të mbyllen (nuk dihet se cilat, por sigurisht një është mbështetja NFT për Facebook dhe Instagram) që kërkojnë burime shtesë dhe për rrjedhojë rrisin kostot indirekte.

Në deklaratën e gjatë për shtyp ka edhe një referencë për punën hibride. Bazuar në të dhënat e performancës, inxhinierët e sapo punësuar bëjnë më mirë nëse punojnë personalisht të paktën tre ditë në javë. Për sa i përket të ardhmes, Meta do të investojë mbi të gjitha në inteligjencën artificiale që do të integrohet në aplikacione. Vetëm një përmendje e shkurtër në vend të krijimit të metaverse, një prej projekteve që ka shkaktuar një rritje jonormale të kostove.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/14/meta-shkarkon-10-mije-persona-te-tjere-dhe-mbyll-projektet/