Meta: një risi e rëndësishme për ata që përdorin Facebook, Messenger dhe Instagram

Meta ka paralajmëruar një risi të rëndësishme për të gjithë përdoruesit që përdorin Facebook, Messenger dhe Instagram. Nëpërmjet Accounts Center (Qendra e Menaxhimit të Llogarive në shqip) është e mundur të menaxhoni cilësimet e të tre shërbimeve në mënyrë të unifikuar. Kompania Menlo Park gjithashtu ka iniciuar ndryshime në cilësimet që lidhen me reklamat. Megjithatë, nuk është e qartë nëse do të marrë parasysh vendimin e PDC.

Menaxhimi i centralizuar i llogarisë
Menaxhimi i centralizuar i llogarisë u prezantua në shtator 2020, por u përdor vetëm për të “sinkronizuar” informacionin personal dhe informacionin e pagesave midis Facebook dhe Instagram. Dy vjet më vonë, u shtua opsioni për të kaluar shpejt midis llogarive.

Versioni i përditësuar, i aksesueshëm nga menyja e cilësimeve të çdo aplikacioni, përfshin gjithashtu detaje personale, siguri dhe leje. Informacioni nuk shtohet automatikisht, por përdoruesit duhet ta bëjnë atë manualisht. Llogaritë mund të hiqen në çdo kohë.

Qendra përmban gjithashtu preferenca për reklama të personalizuara, pra ato të shfaqura bazuar në temat tuaja të preferuara. Meta premton ndryshime të cilësimeve për ta bërë më të lehtë menaxhimin e përvojës së reklamimit. Për shembull, përdoruesit do të jenë në gjendje të vendosin nëse do të shohin pak a shumë reklama për tema të caktuara.

Njoftimi për shtyp nuk përmend ndryshimet e kërkuara nga DPC irlandeze (Komisioni i Mbrojtjes së të Dhënave). Meta duhet të kërkojë pëlqimin e qartë për të përdorur të dhënat e përdoruesit për qëllime reklamimi. Ndoshta asgjë nuk do të ndryshojë deri në përfundimin e ankesës.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/01/20/meta-nje-risi-e-rendesishme-per-ata-qe-perdorin-facebook-messenger-dhe-instagram/