Meta dhe TikTok kundër Aktit të Tregjeve Dixhitale

Meta dhe TikTok kanë apeluar kundër vendimit të Komisionit Evropian për të përfshirë Messenger, Marketplace dhe TikTok në listën e shërbimeve që do të duhet të jenë në përputhje me Aktin e Tregjeve Dixhitale duke filluar nga 6 Marsi 2024. Një apel i ngjashëm u paraqit nga Apple për App Store dhe iMessages.

Meta dhe TikTok sfidojnë Komisionin Evropian
Meta dhe ByteDance janë caktuar si portierë nga Komisioni Evropian, së bashku me katër kompani të tjera (Amazon, Apple, Alphabet dhe Microsoft), pasi plotësojnë kërkesat e Aktit të Tregjeve Dixhitale. Meta është padyshim kompania me numrin më të madh të shërbimeve të cilat duhet të jenë në përputhje me ligjin: WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger dhe Marketplace (përveç platformës së reklamave).

Meta ka pranuar emërtimin “Core Platform Service” për WhatsApp, Facebook dhe Instagram, ndërsa e ka kontestuar atë për Messenger dhe Marketplace. Kompania Menlo Park thotë se Messenger është vetëm një veçori e Facebook, jo një shërbim i veçantë i mesazheve që duhet të përputhet me kërkesat e ndërveprimit. Marketplace është në vend të kësaj një shërbim C2C ​​(konsumator-to-konsumator), jo një shërbim ndërmjetësimi, për të cilin ndalohet përdorimi i të dhënave të palëve të treta për përfitimin e dikujt.

Një zëdhënës i Meta-s tha:

Ky apel kërkon sqarime për pika të veçanta ligjore në lidhje me përcaktimet e Messenger dhe Marketplace nën DMA. Kjo nuk e ndryshon apo pakëson angazhimin tonë të vendosur për të respektuar DMA dhe ne do të vazhdojmë të punojmë në mënyrë konstruktive me Komisionin Evropian për t’u përgatitur për pajtueshmërinë.

TikTok, megjithatë, beson se platforma nuk i plotëson kërkesat minimale për t’iu nënshtruar Aktit të Tregjeve Dixhitale. Përcaktimi i portierit është bërë bazuar në kapitalizimin e tregut të ByteDance, linjat e biznesit të të cilit nuk funksionojnë në Evropë. Ndër të tjera, TikTok nuk është një platformë dominuese, si ato të konkurrentëve të tij.

Apelimet e Metës dhe TikTok do të shqyrtohen nga Gjykata e Përgjithshme e Bashkimit Evropian. Rezultati mund të arrijë pas afatit të 6 marsit 2024. Kompanitë do të duhet ende të respektojnë ligjin, pavarësisht apelimit.

Ndërkohë, Komisioni Evropian i ka kërkuar Amazon informacione mbi masat e miratuara për të përmbushur detyrimet e Aktit të Shërbimeve Dixhitale, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me produktet e paligjshme. Përgjigja duhet të dërgohet brenda datës 6 dhjetor. Kërkesa të ngjashme iu dorëzuan X, Meta, Snap, TikTok dhe YouTube.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/11/16/meta-dhe-tiktok-kunder-aktit-te-tregjeve-dixhitale/