Mark Zuckerberg nuk flet më për metaverse?

Në fillim të muajit, Meta prezantoi rezultatet financiare për tremujorin e katërt 2022, të cilat konfirmuan rritjen e përdoruesve aktivë të përditshëm në Facebook dhe mbi të gjitha rritjen e kostove, vetëm pjesërisht të reduktuara me largimin nga puna të 11 mijë punonjësve. Ekziston vetëm një referencë e vogël për metaversin në njoftimin për shtyp. Duket se Mark Zuckerberg ka vendosur të fokusohet sërish në biznesin bazë, apo zhvillimin e të ashtuquajturës “Family of Apps”.

Dietrofront i Zuckerberg-ut në metaverse?
Bazuar në pasqyrat e fundit financiare tremujore, Meta ka ulur të ardhurat me 4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021, ndërsa kostot janë rritur me 22%. Fitimet neto më pas ranë me 55%.

Duke analizuar “segmentet” individuale rezulton se të ardhurat nga reklamat dhe familja e aplikacioneve (Facebook, Instagram, Messenger dhe WhatsApp) janë ulur. Kostot e divizionit të Reality Labs arritën në gati 4.3 miliardë dollarë në tremujorin e katërt dhe 13.7 miliardë dollarë për vitin e plotë 2022.

Vetëm katër muaj më parë, Zuckerberg tha se kompania do të vazhdojë të investojë në metaverse. Duke komentuar rezultatet tremujore, CEO i Meta foli për inteligjencën artificiale, motorët e zbulimit, reklamat dhe mesazhet, duke përmendur vetëm në mënyrë margjinale temën metaverse. Ndoshta ishte një mënyrë për të larguar vëmendjen e investitorëve nga shpërdorimi i parave i divizionit të Reality Labs.

Sipas Financial Times, Meta po përgatitet për një shkurtim të ri të fuqisë punëtore, pasi buxheti për ekipet e ndryshme nuk është përcaktuar ende. Kompania Menlo Park gjithashtu do të kishte shtyrë vendimet për projekte të ndryshme, përfshirë ato që lidhen me metaverse. Ndoshta Zuckerberg vendosi të kthehet në të kaluarën?


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/13/mark-zuckerberg-nuk-flet-me-per-metaverse/