Komisioni i BE-së: konkurrenca në tregun gjenerues të AI

Komisioni Evropian, i cili aktualisht po hap tavolina të ndryshme diskutimi në Shtetet e Bashkuara në kërkim të dialogut me sektorët kryesorë të botës teknologjike amerikane, hedh në përzierje një iniciativë të re të mundshme ligjore duke synuar balancat e tregut në botën e Inteligjencës Artificiale.

AI, BE dhe konkurrenca
Situata është aktualisht në fazat e para strategjike, por një ndikim i rëndësishëm tashmë po shfaqet për faktin se grupit OpenAI dhe interesit përkatës të Microsoft po i kushtohet vëmendje. Nuk ka hipoteza për keqbërje për momentin, por një pyetje e thjeshtë: a mund të përbëjë investimi i Redmond një kufizim të peizazhit konkurrues? Çfarë efektesh shtrembëruese mund të kishte ky operacion nëse do të miratohej përfundimisht?

Kërkesa u përcillet nga Komisioni Evropian të gjitha grupeve që mund të kenë ndonjë formë interesi në këtë sektor:

Të gjitha palët e interesuara ftohen të ndajnë përvojën e tyre dhe të japin komente mbi nivelin e konkurrencës në kontekstin e botëve virtuale dhe inteligjencës artificiale gjeneruese, si dhe pikëpamjet e tyre se si ligji i konkurrencës mund të sigurojë që këto tregje të reja të mbeten konkurruese. Komisioni Evropian do të shqyrtojë me kujdes të gjitha kontributet e marra […]. Pas këtij rishikimi, Komisioni mund të organizojë një seminar në tremujorin e dytë të 2024 për të bashkuar të gjitha këndvështrimet e ndryshme që dalin nga kontributet dhe për të vazhduar këtë reflektim.

Një hap i parë për të thelluar në temën e AI gjeneruese, një hap i dytë për të hetuar dinamikën konkurruese në këtë sektor, më në fund një hap i tretë për të kuptuar më mirë marrëveshjen midis Microsoft dhe OpenAI:

[…] Komisioni Evropian po shqyrton nëse investimi i Microsoft në OpenAI mund të jetë i rishikueshëm sipas Rregullores së BE-së për Bashkimin.

Shkurtimisht, për momentin nuk ka hipoteza për parregullsi, por nëse ka diçka ekziston ideja e testimit të parimeve evropiane për konkurrencën në dritën e asaj që po ndodh në botën e AI dhe çfarë mund të ndodhë në të ardhmen në këtë të sapolindur. tregu. Të interesuarit ftohen të dërgojnë kontributet e tyre deri më 11 mars 2024, datë në të cilën do të fillojnë studimet e BE-së.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/01/09/komisioni-i-be-se-konkurrenca-ne-tregun-gjenerues-te-ai/