Kalendari Historik 20 Qershor 2022

1895 Është hapur zyrtarisht Kanali i Kiel, duke përshkuar bazën e gadishullit Jutland dhe ujësjellësin më të ngarkuar artificial në botë. Përveç dy hyrjeve të tij në det, Kanali Kiel është i lidhur, në Oldenbüttel, me lumin e lundrueshëm Eider nga Kanali i shkurtër Gieselau. Ndërtimi i këtij kanali, konsiderohet si një nga veprat më madhështore në Europën e shekullit të XIX.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://memorie.al/kalendari-historik-20-qershor-2022/