ISP: Me studentët në AU, forum diskutimi mbi integritetin e zgjedhjeve & partive

ISP zhvilloi forum diskutimi me studentët e shkencave politike dhe juridike të Fakultetit i Shkencave Shoqërore, Albania University. Eksperti i ftuar, Arben Çejku, drejtor i Qendrës Shqiptare për Qeverisje të Mirë referoi mbi integritetin e partive politike, transparencën dhe llogaridhënien publike. Prof. Ervin Karamuço, ekspert i lartë ligjor, referoi mbi integritetin e zyrtarëve të zgjedhur, procedurat dhe nevojat për përmirësim. Dr. Doriana Pano, përgjegjëse e departamentit në AU diskutoi mbi standardet zgjedhore dhe të përfaqësimit, si dhe sfidat e Shqipërisë në kontestin e zgjedhjeve vendore 2023 dhe bisedimeve për anëtarësim në BE.

Gjatë diskutimit studentët dhe ekspertët ndanë vlerësime dhe opinione mbi nevojën e rritjes se angazhimit dhe aftësisë së botës akademike, të shoqërisë civile dhe mediave për të kontribuar në rritjen e transparencës së procesit zgjedhor, në sensibilizimin publik për integritetin e zgjedhjeve dhe nevojën e kandidatëve pa rekorde kriminale, si dhe për sfidën e partive politike për demokraci të brendshme dhe procese zgjedhore të brendshme të bazuara në meritokraci dhe transparencë.

Pjesë e diskutimit ishin debati mbi implementimin e legjislacionit mbi dekriminalizimin, si një proces i cili kërkon efektivitet, transparence dhe përgjegjshmëri. Referuesit theksuan se integriteti dhe politika e pastër do të duhet të jenë prioritet thelbësor i subjekteve konkurruese politike dhe institucioneve që merren me zgjedhjet dhe ato të përfshira në legjislacionin zgjedhor, si dhe sugjeruan një angazhim më të madh të studentëve në monitorimin dhe matjen e treguesve të integritetit gjatë procesit zgjedhor.

ISP dhe AU kanë pasur dhe kanë bashkëpunim prej vitesh, në kuadër të projekteve dhe programeve ligjore dhe të shtetit të së drejtës të lidhura me BE, NED, USAID, MVU, etj.

Aktiviteti i fundit bëhet në kuadër të projektit “Fuqizimi i integritetit të zgjedhjeve dhe i qëndrueshmërisë së partive politike”, loti “Forcimi i rolit monitorues dhe kërkesës së llogarisë nga qytetarët nëpërmjet shoqërisë civile, medias dhe mbështetjes akademike”, zbatuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) në partneritet me Institutin e Studimeve Politike (ISP), BIRN Albania dhe Qëndresa Qytetare(QQ), mbështetur financiarisht nga Ambasada Britanike.

 


This is a companion discussion topic for the original entry at https://isp.com.al/isp-me-studentet-ne-au-forum-diskutimi-mbi-integritetin-e-procesit-zgjedhor/