Inteligjenca artificiale: Udhëzimet e SHBA

Shtetet e Bashkuara i paraprinë Evropës me disa orë me shpalljen e udhëzimeve për zhvillimin e sistemeve të inteligjencës artificiale. Urdhri ekzekutiv i nënshkruar nga presidenti Joe Biden përcakton një sërë rregullash që kompanitë do të duhet të ndjekin për të garantuar sigurinë, privatësinë dhe respektimin e të drejtave civile.

Rregullat për AI të sigurt dhe të besueshëm
Udhëzimet janë shkruar në bazë të takimeve midis administratës amerikane dhe kompanive që zhvillojnë modele gjeneruese të AI, si dhe diskutimeve me aleatët dhe partnerët për krijimin e një kuadri ndërkombëtar. Urdhri ekzekutiv i nënshkruar nga Biden parashikon ligjin që duhet të miratohet nga Kongresi.

Pjesa më e rëndësishme padyshim ka të bëjë me sigurinë e sistemeve të AI. Kompanitë që zhvillojnë modele potencialisht të rrezikshme për sigurinë kombëtare, ekonominë dhe shëndetin publik duhet t’i paraqesin qeverisë rezultatet e testeve të sigurisë përpara publikimit të tyre. Instituti Kombëtar i Standardeve dhe Sigurisë (NIST) do të jetë përgjegjës për vendosjen e standardeve për testim.

Departamenti i Tregtisë do të zhvillojë një sistem vërtetimi dhe filigrani për të etiketuar përmbajtjen e krijuar nga AI. Gjithashtu parashikohet zhvillimi i mjeteve që lejojnë identifikimin dhe zgjidhjen e çdo dobësie në softuerin e AI.

Presidenti i bën thirrje Kongresit të miratojë një ligj për privatësinë dhe sugjeron zhvillimin e teknikave për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale gjatë trajnimit të modeleve të AI. Gjithashtu janë parashikuar masa për shmangien e diskriminimit nga algoritmet e IA dhe respektimin e të drejtave civile të qytetarëve.

Së fundi, urdhri ekzekutiv specifikon se si të përdoret me përgjegjësi inteligjenca artificiale në sektorin e kujdesit shëndetësor dhe masat për të kufizuar ndikimin e AI në punë.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/10/30/inteligjenca-artificiale-udhezimet-e-shba/