Instagram dhe Threads pa politikë: kritika të shumta

Meta njoftoi më 9 shkurt se nuk do të shfaqë më sugjerime për përmbajtje politike në Instagram dhe Threads nga llogaritë qe nuk ndiqni. Përdoruesit ende mund ta çaktivizojnë kufizimin në cilësimet. Kjo risi, tashmë e disponueshme në Facebook, është kritikuar ashpër nga krijuesit e përmbajtjeve dhe gazetarët.

Instagram dhe tema kundër politikës?
Facebook shfaq më pak përmbajtje politike në Feeds, Reels dhe Watch. Ai gjithashtu sugjeron më pak Grupe dhe Faqe. E njëjta qasje do të shtrihet në Instagram dhe Threads. Meta nuk do të sugjerojë përmbajtje politike në Explore dhe Reels të ndara nga llogari publike të pandjekura.

Përmbajtja politike i referohet postimeve me tekst dhe videove për tema të caktuara, të tilla si ligjet, zgjedhjet dhe çështjet sociale. Opsioni për të çaktivizuar kufizimin do të shtohet në cilësimet. Megjithatë nuk ka ndryshime për sugjerimet që vijnë nga llogaritë e ndjekura.

Adam Mosseri kishte nënvizuar mbi 7 muaj më parë se mund të flitet për politikë në Tema, por diskutimet nuk do të “inkurajohen” me sugjerime. Prandaj Meta nuk dëshiron që rrjeti i ri social të bëhet si X, por kjo risi nuk u vlerësua shumë nga krijuesit e përmbajtjeve dhe gazetarët që zgjodhën Threads pas blerjes së X nga Elon Musk.

Sipas shumë përdoruesve, Meta nuk duhet të vendosë se cilat tema mund të diskutohen në Instagram dhe Threads. Disa besojnë se vendimi për të “fshehur” përmbajtjen politike do t’i pengojë qytetarët të informohen siç duhet para zgjedhjeve. Llogaritë profesionale në Instagram mund të shohin në status nëse preken nga lajmet. Më pas mund të modifikoni ose fshini postimet politike dhe të apeloni vendimin për të mos përfshirë përmbajtjen e sugjeruar.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/02/12/instagram-dhe-threads-pa-politike-kritika-te-shumta/