Google Search dhe Lens zgjidhin probleme matematikore

Interneti ju lejon të gjeni një përgjigje për çdo pyetje. Kompania Mountain View dëshiron të ndihmojë studentët të zgjidhin problemet matematikore përmes veçorive specifike të Kërkimit dhe Lenteve të Google. Në rastin e parë mjafton të shtypni formulën ose përshkrimin tekstual, ndërsa në rastin e dytë përdoret kamera e smartfonit.

Google Search dhe Lens për matematikë
Google thekson se studentët mund të kërkojnë zgjidhjen në internet nëse nuk mund të zgjidhin një problem matematikor. Motori i kërkimit njeh formulën (për shembull një ekuacion ose një integral) dhe shfaq të gjitha hapat për të arritur zgjidhjen (në Itali nuk është ende e mundur të gjendet zgjidhja për të gjitha problemet). Përndryshe, mund ta kornizoni formulën me Google Lens.

Falë të ashtuquajturit LLM (Large Language Model), Google Search njeh gjithashtu problemet e shkruara me fjalë. Përshkrimi tekstual, megjithatë, është më i ndërlikuar me gjeometrinë. Në këtë rast Google Lens është i dobishëm. Për shembull, duke inkuadruar imazhin e një trekëndëshi dhe të dhënat e problemit është e mundur të merret një shpjegim hap pas hapi dhe zgjidhja përfundimtare.

Google Search më në fund ju lejon të shikoni modele 3D me përshkrime të mbi 1000 elementeve të biologjisë, kimisë, fizikës dhe astronomisë.

Prandaj, kompania Mountain View ofron mënyra të reja ndërveprimi që ju lejojnë të studioni lëndët STEM (shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë). Natyrisht, studentët duhet të përdorin vetëm shërbimet e Google si mbështetje shtesë, jo për të kopjuar zgjidhje.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/11/01/google-search-dhe-lens-zgjidhin-probleme-matematikore/