Google Play Store: rregulla të reja për aplikacionet e AI

Inteligjenca artificiale gjeneruese tani është e pranishme në shërbime dhe aplikacione të shumta. Më pas Google përditësoi politikat e saj të Play Store për t’u kërkuar zhvilluesve të Android që të respektojnë rregullat e reja dhe t’i lejojnë përdoruesit të paraqesin raporte. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi më 31 janar 2024.

Rregulla të reja për aplikacionet e AI
Google shpjegon se modelet e AI mund të integrohen në aplikacionet Android, por zhvilluesit duhet të sigurojnë që përmbajtja e gjeneruar të jetë e sigurt dhe të bëjnë ndryshimet e nevojshme bazuar në reagimet e marra nga përdoruesit. Deri më 31 janar 2024, aplikacionet duhet të ofrojnë një mënyrë për të raportuar përmbajtje ofenduese të AI.

Përveç respektimit të rregullave të vlefshme për të gjitha aplikacionet, ato që gjenerojnë përmbajtje të AI (tekst, imazhe, video dhe audio) duhet të respektojnë rregulla më të rrepta. Ndalohen aplikacionet që gjenerojnë materiale seksuale (deepfake jo konsensuale), regjistrime zanore ose video të njerëzve të vërtetë për të lehtësuar mashtrimin, përmbajtje për të inkurajuar sjellje të dëmshme (p.sh. aktivitete të rrezikshme, vetëdëmtim), përmbajtje të lidhura me zgjedhjet që janë haptazi mashtruese. ose false, përmbajtje për të inkurajuar ngacmimet dhe ngacmimet, dokumentacion që inkurajon sjellje mashtruese dhe kod të dëmshëm (malware).

Google ka përditësuar gjithashtu rregulla të tjera të Play Store. Rregullat e reja reduktojnë llojin e aplikacioneve që mund të kërkojnë leje aksesi në foto dhe video. Aplikacionet që kanë nevojë për qasje në foto dhe video, një herë ose në mënyrë sporadike, mund të përdorin një ndërrues sistemi. Inovacioni, i cili garanton privatësi më të madhe, do të jetë i vlefshëm në mesin e vitit 2024.

Më në fund, Google njoftoi se njoftimet në ekran të plotë do të lejohen vetëm për një numër të kufizuar aplikacionesh (për shembull ato për thirrje audio/video) në Android 14 dhe versionet më të larta. Të gjithë të tjerët duhet të kërkojnë pëlqimin e qartë nga përdoruesi.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/10/26/google-play-store-rregulla-te-reja-per-aplikacionet-e-ai/