Google është shumë prapa në betejën e AI: mendimi i ekzekutivit të Microsoft

Google dhe Microsoft janë aktualisht rivalët më të shquar në betejën mes inteligjencës artificiale. Bing Chat ka qenë i disponueshëm prej javësh, Bard ka mbërritur kohët e fundit. Të dyja janë teknologji fillestare, dhe për këtë arsye shpesh të ngadalta ose të pasakta, por sipas një ekzekutivi të Microsoft, kompania Redmond aktualisht ka një avantazh të qartë ndaj Big G.

Mikhail Parakhin, ekzekutiv i divizioneve të Microsoft-it për Reklamim dhe Web, një nga prodhuesit kryesorë të motorit të kërkimit Bing, komentoi hyrjen e konkurrentit në treg në përgjigje të një pyetjeje në lidhje me performancën e dobët të Bard në krahasim me Bing:

“[Google] është mjaft prapa, por është mbresëlënëse se sa shumë ata kanë qenë në gjendje të arrijnë me sasinë e ulët të llogaritjeve që kanë kushtuar dhe që për sa i përket algoritmeve bazë ML ata kanë ndjekur SOTA për ndoshta, 6 muaj. Por ne kemi mësuar të mos e nënvlerësojmë kurrë Google.”

Microsoft: Google është shumë prapa nesh në AI gjeneruese
Në sferën e AI SOTA është akronimi i State-Of-The-Art dhe i referohet shkurtimisht modeleve që mund të përdoren për të marrë rezultatin më të mirë të mundshëm në një aktivitet të caktuar. Google është “mjaft prapa” Microsoft në këtë fushë, sipas Parakhin, megjithatë në kërkim ka pasur një epërsi mbresëlënëse në pjesën më të madhe të konkurrencës së saj të drejtpërdrejtë gjatë viteve, me Bing që nuk ka paraqitur kurrë një kërcënim real.

Duhet thënë se, të paktën për momentin, Bard nuk vuan nga disa kufizime të zbatuara në Bing Chat pas fillimit të tij (për shembull kufiri prej 150 bisedash ditore dhe 15 ndërrime për çdo bisedë individuale), dhe se Google ka ende shumë ka kohë për të përmirësuar teknologjinë e saj përpara se të bëhet e zakonshme. Sidoqoftë, Google ka bërë disa gabime që nga shpallja e tij zyrtare, duke demonstruar se si e gjeti veten në një pozicion për të ndjekur një teknologji që OpenAI dhe Microsoft tashmë e kishin (pothuajse) gati për publikun.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/24/google-eshte-shume-prapa-ne-betejen-e-ai-mendimi-i-ekzekutivit-te-microsoft/