Google Chrome: Modaliteti incognito më i sigurt në Android

Google Chrome për Android kohët e fundit ka implementuar një funksion të ri, i cili, pas mbështetjes së çelësit të kalimit, ishte veçanërisht i pritur nga shumë përdorues, veçanërisht nga ata që kujdesen veçanërisht për çështje të tilla si privatësia dhe siguria: mundësia e vendosjes së një sistemi bllokimi biometrik çdo herë që përpiqeni të qasje në modalitetin e fshehtë.

Google Chrome: Bllokimi biometrik për modalitetin e fshehtë në Android
Mbani në mend se nuk është një risi e plotë, pasi tashmë është i disponueshëm prej disa kohësh në Google Chrome për iOS. Për më tepër, në Android testet e para filluan një vit më parë me versionin beta të aplikacionit. Kjo, megjithatë, është hera e parë ndonjëherë që big G vendos të zbatojë funksionin në versionin stabil të shfletuesit të tij për platformën celulare “roboti i gjelbër”.

Shtimi i veçorisë është raportuar në faqen e re të Google kushtuar mbrojtjes së të dhënave personale, ku lexojmë se mundësia në fjalë po lëshohet aktualisht edhe për pajisjet me bazë Android.

Aktualisht, funksioni i ri nuk është ende i disponueshëm për të gjithë, lëshimi është gradual dhe përfshin përdoruesit në mënyrë të rastësishme. Për të kuptuar nëse funksioni është aktivizuar tashmë, thjesht nisni aplikacionin Chrome në Android, hyni te menyja e shfletuesit, zgjidhni artikullin Privatësi dhe Siguri nga ky i fundit dhe kontrolloni nëse çelësi që aktivizon funksionin Lock tabs është i pranishëm në mënyrë të fshehtë kur dilni nga Chrome. . Nëse zëri është i disponueshëm, funksioni mund të aktivizohet, ndërsa nëse ai mungon, duhet të prisni derisa të përfshiheni në shpërndarje, por fatmirësisht kohët nuk duhet të jenë veçanërisht të gjata.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/01/27/google-chrome-modaliteti-incognito-me-i-sigurt-ne-android/