Gjermania kundër Google: Përdoruesit nuk kanë kontroll të mjaftueshëm mbi të dhënat e tyre të ndjeshme

Disa muaj pas gjobës së fundit të BE-së kundër Google vjen një lajm tjetër i keq për Big G: antitrust gjerman ka arritur në përfundimin, pas një hetimi paraprak, se përdoruesit nuk kanë kontrolle adekuate mbi atë që bën kompania me të dhënat e tyre të ndjeshme.

Analiza e T&C e iniciuar nga Bundeskartellamt në maj 2021 arriti në një përfundim të parë: “Përdoruesve nuk u jepet një zgjedhje e mjaftueshme në mënyrën se si ata pranojnë për këtë përpunim të gjerë të të dhënave të tyre përmes shërbimeve [Google]. Zgjedhjet e pakta të ofruara janë, në veçanti, jo mjaft transparente dhe shumë gjenerike”. Prandaj, Bundeskartellamt shtyn për një përkufizim specifik të “zgjedhjes së mjaftueshme”, ku përdoruesit janë të lirë të kufizojnë përpunimin e të dhënave në shërbimin specifik të përdorur, me mundësinë e dallimit midis qëllimeve të përdorimit.

Organi gjerman shton më pas se zgjedhjet e ofruara duhet ta ftojnë përdoruesin të pranojë përpunimin e të dhënave vetëm pasi të ketë shpjeguar në detaje pasojat e këtyre zgjedhjeve. Vetëm në këtë mënyrë konsumatorët do të mund të veprojnë me vetëdije maksimale për atë që kërkon procesi i ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave sensitive.

Andreas Mundt, president i Bundeskartellamt, tha: “Modeli i biznesit i Google bazohet kryesisht në përpunimin e të dhënave të përdoruesve. Falë aksesit të tij të konsoliduar në të dhënat përkatëse të mbledhura nga një numër i madh shërbimesh të ndryshme, Google gëzon një avantazh strategjik ndaj kompanive të tjera. Praktikat e [Google] duhet të maten kundrejt kërkesave sipas rregullave të reja të konkurrencës për kompanitë e mëdha dixhitale.”

Natyrisht që tani Big G do të ketë mundësinë të komentojë kundërshtimet e autoriteteve. Për momentin, një zëdhënës i kompanisë i tha TechCrunch si vijon: “Njerëzit presin që ne të drejtojmë biznesin tonë me përgjegjësi, si duke ruajtur përvojat që i vendosin përdoruesit në radhë të parë dhe duke përditësuar vazhdimisht shërbimet tona për të përmbushur pritshmëritë e rregullatorëve. Ne do të vazhdojmë të angazhohemi në mënyrë konstruktive me FCO për të kërkuar zgjidhjen e shqetësimeve të tyre.”


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/01/16/gjermania-kunder-google-perdoruesit-nuk-kane-kontroll-te-mjaftueshem-mbi-te-dhenat-e-tyre-te-ndjeshme/