Garantuesi i privatësisë bllokon ChatGPT në Itali: ja përse

Autoriteti Italian i Mbrojtjes së të Dhënave ka njoftuar ndalimin e menjëhershëm të ChatGPT derisa të jetë në përputhje me rregulloret e privatësisë. Kjo është e para në botë, me të cilën Garantuesi i ka vendosur OpenAI kufizimin në përpunimin e të dhënave të përdoruesve.

Dispozita “zbuloi mungesën e informacionit për përdoruesit dhe të gjitha palët e interesuara, të dhënat e të cilëve mblidhen nga OpenAI, por mbi të gjitha mungesën e një baze ligjore që justifikon mbledhjen dhe ruajtjen masive të të dhënave personale, me qëllim “trajnimi” të algoritmeve. në themel të funksionimit të platformës”. Për më tepër, në dokumentin që vjen paralelisht me hapjen e një hetimi, Garantuesi i Privatësisë thekson se si informacioni i dhënë nga ChatGPT nuk korrespondon gjithmonë me të dhënat reale, “duke përcaktuar në këtë mënyrë një përpunim të pasaktë të të dhënave personale”.

Autoriteti thekson se ndonëse shërbimi u drejtohet personave mbi 13 vjeç, nuk ka “ndonjë filtër për verifikimin e moshës së përdoruesve që i ekspozon të miturit ndaj përgjigjeve absolutisht të papërshtatshme në lidhje me shkallën e tyre të zhvillimit dhe vetëdijes”.

OpenAI ka 20 ditë kohë për të komunikuar masat e marra, në të kundërt do të gjobitet deri në 20 milionë euro ose 4% e xhiros vjetore globale.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/31/garantuesi-i-privatesise-bllokon-chatgpt-ne-itali-ja-perse/