FTC: Microsoft gënjeu për autonominë e Activision

Episodi i ri i përplasjes mes FTC (Federal Trade Commission) i Shteteve të Bashkuara dhe Microsoft. Sipas agjencisë qeveritare, kompania Redmond gënjeu gjatë gjyqit në lidhje me pavarësinë e Activision Blizzard, siç u dëshmua nga pushimet nga puna të shpallura në fund të janarit. Microsoft tha se reduktimi i fuqisë punëtore tashmë pritej.

Përplasja mes FTC dhe Microsoft vazhdon
Microsoft përfundoi blerjen e Actvision Blizzard më 13 tetor 2023, pasi mori dritën jeshile nga rregullatori antitrust në Mbretërinë e Bashkuar. FTC kishte kërkuar një masë ndalimi të përkohshëm (refuzuar në shkallën e parë dhe të dytë) dhe një masë paraprake (refuzuar në shkallën e parë), ndërkohë që procedimi administrativ është në vazhdim.

Microsoft ka njoftuar shkurtimin e 1,900 vendeve të punës për të reduktuar “mbivendosjet”, pra eliminimin e roleve jo thelbësore. Agjencia qeveritare më pas njoftoi Gjykatën e Apelit (e cila do të duhet të vendosë për kërkesën e re për një masë paraprake) se kompania Redmond nuk respektoi atë që u deklarua gjatë gjykimit.

Microsoft kishte theksuar se blerja e Activision Blizzard ishte “vertikale”, kështu që shtëpia e softuerit funksionon si një entitet i veçantë. FTC beson se pushimet nga puna për të eliminuar rolet e tepërta tregojnë se Activision nuk është i pavarur. Kjo do t’i bëjë më pak efektive mjetet juridike që do të propozohen nëse konstatohet shkelje e ligjit Clayton në përfundim të procedurës administrative, duke përfshirë edhe deinvestimit.

Për këtë arsye, Gjykata e Apelit duhet të lëshojë një urdhër për bllokimin e integrimit mes dy kompanive deri në përfundimin e procedurës administrative.

Microsoft tha se pretendimet e FTC-së janë të gabuara. Activision kishte planifikuar tashmë shumicën e pushimeve nga puna përpara se të përfundonte blerja. Në çdo rast, çinvestimi i pjesshëm ose i plotë në Activision është gjithmonë i mundur.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/02/10/ftc-microsoft-genjeu-per-autonomine-e-activision/