European Chips Act: marrëveshje ndërmjet Këshillit dhe Parlamentit

Këshilli dhe Parlamenti Evropian kanë arritur një marrëveshje të përkohshme politike mbi projekt-ligjin e Komisionit të njohur si Akti Evropian i Çipave. Qëllimi është të zvogëlojë varësinë nga vendet aziatike dhe të dyfishojë pjesën e tregut në prodhimin e gjysmëpërçuesve deri në vitin 2030. Hapi tjetër i Legjislativit procesi parashikon miratimin formal të ligjit.

European Chip Act: 43 miliardë euro
Projektligji, i shpallur më 8 shkurt, përfaqëson përgjigjen e Bashkimit Evropian ndaj mungesës së fundit të çipeve për shkak të varësisë së tepërt nga Tajvani dhe vendet e tjera aziatike. European Chip Act parashikon investime (publike dhe private) prej 43 miliardë eurosh (3.3 miliardë nga buxheti evropian dhe 6.2 miliardë nga fondet publike) me synimin për të rritur pjesën e tregut nga 10% aktuale në 20% deri në vitin 2030.

Propozimi bazohet në tre shtylla ose linja veprimi. E para, e quajtur Nisma Chips for Europe, do të forcojë udhëheqjen e teknologjisë duke transferuar aftësitë nga laboratorët në fabrika, duke rritur kështu prodhimin e çipave.

Shtylla e dytë përfshin krijimin e një kuadri për të garantuar sigurinë e furnizimit nëpërmjet investimeve publike dhe private. Vendet anëtare individuale mund të japin ndihmë shtetërore për kompanitë që duan të hapin fabrika prodhimi. Së fundi, shtylla e tretë parashikon bashkëpunim të ngushtë midis vendeve anëtare dhe Komisionit për të monitoruar zinxhirin e furnizimit, për të vlerësuar kërkesën dhe për të parandaluar një mungesë të mundshme të çipave.

Marrëveshja e përkohshme politike do të duhet të finalizohet dhe miratohet nga Këshilli dhe Parlamenti me miratimin e projektligjit. Koha e procesit legjislativ nuk dihet, por Akti Evropian i patate të skuqura pothuajse me siguri do të hyjë në fuqi në vitin 2024.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/04/19/european-chips-act-marreveshje-ndermjet-keshillit-dhe-parlamentit/