Elon Musk në Atreju flet për AI: “revolucion i madh por edhe rrezik ekzistencial”

Siç kemi pasur rastin ta tregojmë në këtë faqe, Elon Musk ka qenë i ftuar në Atreju ku ka folur për lindjet dhe kohët të tjera. Sipërmarrësi afrikano-jugor, pronar i Tesla, SpaceX dhe X, u fokusua gjithashtu në inteligjencën artificiale.

Njeriu më i pasur në botë e përkufizoi inteligjencën artificiale si “revolucionin më të madh të homo sapiens” dhe e përshkroi atë si një nga çështjet vendimtare të epokës sonë, si lindshmëria. Megjithatë, ai përsëri i paralajmëroi të gjithë dhe tha se “mund të jetë një thikë me dy presa si Jeannie dhe përbën një rrezik ekzistencial”.

Sipas Musk, në të ardhmen AI do të jetë në gjendje të bëjë gjithçka, por më pas do të lindë çështja e ndërgjegjes: “do të sjellë mirëqenie, por merr kontrollin për t’u siguruar që është pozitive”. Për të ardhmen, shpresa e Musk është që “AI do të përdoret në një mënyrë pozitive pasi, së bashku me robotikën, do të garantojë disponueshmërinë e mallrave dhe shërbimeve, nëse dëshironi diçka, mund ta keni atë. Por, ashtu si me Jeannie-n, duhet të keni kujdes se çfarë dëshironi dhe kërkoni, ne duhet të jemi të vetëdijshëm për këtë.”

Një excursus i shkurtër gjithashtu në ish-Twitter që Elon Musk bleu vitin e kaluar. Musk foli gjithashtu për reklamuesit që ikin nga X dhe tha se “reklamuesit po kthehen në X. Reklamuesit gjithmonë e bëjnë këtë, ata zemërohen dhe më pas qetësohen dhe kthehen”.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/12/16/elon-musk-ne-atreju-flet-per-ai-revolucion-i-madh-por-edhe-rrezik-ekzistencial/