Elon Musk: Miliona ndjekës joaktivë

Elon Musk është përdoruesi më i ndjekur i X ndonjëherë. Pronari i kompanisë kaliforniane ka mbi 153.7 milionë ndjekës. Një studiues (Travis Brown) ka kryer një analizë për të verifikuar nëse ndjekësit janë të vërtetë dhe sa janë abonuar në abonimin X Premium (dikur Twitter Blue), duke zbuluar se mbi 62 milionë nuk kanë publikuar asnjë postim.

Miliona ndjekës të rremë?
Numri i ndjekësve të Musk është rritur në mënyrë dramatike që nga tetori kur ai u bë pronar i X. Aktualisht është mbi 153.7 milionë. Sipas të dhënave të mbledhura nga Travis Brown, rreth 42% e tyre (mbi 65.3 milionë) kanë zero ndjekës. Mbi 72% (rreth 112 milionë) kanë më pak se 10 ndjekës.

Mbi 41% (rreth 62.5 milionë ndjekës) kanë zero postime, kështu që përdoruesit ose nuk kanë postuar kurrë asgjë ose kanë fshirë të gjitha postimet (nuk ka gjasa). Mbi 100 milionë ndjekës kanë ndarë më pak se 10 postime. Më shumë se 25% e përdoruesve (rreth 38.9 milionë) filluan të ndiqnin Musk pas përfundimit të blerjes (27 tetor 2022).

Nuk është e mundur të përcaktohet me siguri, por ka shumë të ngjarë që të ketë miliona ndjekës joaktivë ose llogari të rreme (bot). Kjo mund të shihet nga fotografia e profilit dhe emri juaj i përdoruesit. Mbi 38 milionë ndjekës (rreth 25%) përdorin imazhin e paracaktuar, ndërsa rreth 50 milionë (mbi 40%) kanë 4 ose më shumë numra në emrin e tyre të përdoruesit (të gjeneruar automatikisht pas regjistrimit).

Shifra e fundit lidhet me abonentët. Sipas Brown, vetëm 453,000 nga ndjekësit e Musk (0.3%) janë përdorues të X Premium. Megjithatë, kjo është më shumë se 50% e totalit të abonentëve (rreth 830,000). Musk raportoi në fund të korrikut se numri i përdoruesve mujor është më shumë se 540 milionë. Kjo do të thotë se mbi 25% e llogarive ndjekin Musk.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/08/21/elon-musk-miliona-ndjekes-joaktive/