E drejta për riparim: marrëveshje ndërmjet institucioneve të BE-së

Në fund të negociatave të nisura në fund të nëntorit 2023, Parlamenti dhe Këshilli Evropian arritën një marrëveshje të përkohshme mbi direktivën që inkurajon riparimin e produkteve me defekt ose të prishur. Rregullat e reja, të propozuara nga Komisioni Evropian pothuajse një vit më parë, do të reduktojnë mbetjet elektronike.

Zgjatja e garancisë për produktet e riparuara
E ashtuquajtura e drejta e riparimit do të zbatohet për lavatriçet, tharëset, pjatalarëse, frigoriferët, kondicionerët, televizorët, ekranet, fshesat me korrent, serverët, ruajtjen e të dhënave, telefonat pa tela, celularët/smartphone-t dhe tabletët. Më shumë produkte do t’i shtohen listës në të ardhmen.

Konsumatori mund të zgjedhë midis zëvendësimit dhe riparimit. Në rastin e fundit, nëse defekti ndodh gjatë dy viteve të garancisë ligjore, prodhuesit duhet të ofrojnë një vit shtesë për pajisjet e riparuara. Nëse garancia ka skaduar, prodhuesi duhet të sigurojë pjesë këmbimi pa pagesë ose me një çmim të arsyeshëm. Konsumatorët do të mund të mësojnë çmimet e shërbimit të riparimit dhe, gjatë pritjes, të marrin një pajisje tjetër me hua.

Prodhuesit nuk mund të përdorin klauzola kontraktuale ose teknika harduerike/softuerike për të parandaluar përdorimin e pjesëve zëvendësuese të përdorura ose të printuara 3D. Një platformë në internet do t’ju lejojë të kërkoni për qendra riparimi lokale, shitës të mallrave të rinovuar, blerës të artikujve me defekt ose nisma riparimi, të tilla si kafenetë e riparimit.

Rregullat e reja tani do të duhet të miratohen në Dhomë nga Parlamenti dhe Këshilli. Ato do të hyjnë në fuqi 20 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. Prandaj, shtetet anëtare do të kenë 24 muaj kohë për ta transpozuar direktivën në ligjet kombëtare.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2024/02/03/e-drejta-per-riparim-marreveshje-ndermjet-institucioneve-te-be-se/