Data broker: çfarë janë dhe pse janë një rrezik për privatësinë tuaj

Me dixhitalizimin progresiv, informacioni personal është bërë një mall i çmuar.

Në fakt, për kompanitë e mëdha, këto ju lejojnë të kryeni kërkime dhe statistika në mënyrë që të gjeni mënyrën më të mirë për të ofruar dhe shitur produkte. Në këtë kontekst, kush kujdeset për mbledhjen e të dhënave është figura e data broker.

Këto figura profesionale ose kompani ndërmjetëse marrin (ndonjëherë duke blerë nga palët e treta) një numër të madh informacionesh nga burime të ndryshme. Pasi ka mbledhur të njëjtat, më pas vazhdon duke ua rishitur të njëjtat atyre që i shfrytëzojnë për marketing dhe kontekste të ngjashme.

Ndërsa kjo praktikë është plotësisht e ligjshme, për shumë njerëz kjo përbën një shqetësim të rëndësishëm privatësie. Në fakt, çdo regjistrim në një platformë apo rrjet social është një “pre” e lakmuar nga data broker.

Data broker “ushqehen” me informacionin tuaj personal
Aktivitetet e ndërmjetësve të të dhënave lejohen me ligj, por, në të njëjtën kohë, ju mund të ndërmerrni hapa për t’i parandaluar ata të marrin informacionin tuaj privat.

Nga ky këndvështrim, një shërbim si Incogni është një aleat thelbësor. Të kontaktosh çdo kompani të vetme që merret me mbledhjen e të dhënave individualisht, përmes postës elektronike, është pothuajse e pamundur.

Do të duheshin qindra emaile dhe, pas disa javësh, të njëjtët ndërmjetës të të dhënave ka shumë të ngjarë të kishin mbledhur informacionin përsëri përmes shërbimeve të tjera.

Incogni automatizon kërkesat për fshirje të të dhënave, më pas kontrollon vazhdimisht që të dhënat të mos rikuperohen përsëri përmes kanaleve të ndryshme.

Jo vetëm kaq: falë skanimeve periodike të Incogni-t, kjo platformë është në gjendje të përballet edhe me një problem tjetër të përhapur siç është vjedhja e identitetit.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/09/data-broker-cfare-jane-dhe-pse-jane-nje-rrezik-per-privatesine-tuaj/