Chips Act EU: vjen miratimi përfundimtar i Këshillit të Bashkimit Evropian

E mbani mend paketën e masave të Chips Act, të krijuar për të nxitur investimet në sektorin e çipave në Evropë? Epo, tani Këshilli i Bashkimit Evropian ka dhënë miratimin përfundimtar, kështu që po fillon epoka ku BE fillon të mbështetet më pak te lojtarët e huaj në këtë fushë.

Në këtë drejtim, siç mësojmë nga portali zyrtar i Këshillit të Bashkimit Evropian, synimi është pikërisht të mbështetet gjithnjë e më shumë në forcat e veta, duke ulur kështu sa më shumë “varësinë”, për shembull, nga Kina. për atë që ka të bëjë me prodhimin dhe shpërndarjen e çipave. Shkurtimisht, synimi është të forcohet ajo që është e disponueshme në nivel lokal, një trend që po vërehet edhe jashtë Bashkimit Evropian.

Në mes janë 43 miliardë euro, për investime që synojnë rritjen e ndjeshme të prodhimit të mikroçipëve në nivel europian. Për të qenë të qartë, nëse për momentin Evropa ka një përqindje prej 10% për sa i përket pjesës së tregut në këtë fushë, qëllimi është që Kontinenti i Vjetër të arrijë një përqindje prej të paktën 20% deri në vitin 2030.

Nga telefonat inteligjentë te kartat e kreditit, makinat e kështu me radhë: tregu i gjysmëpërçuesve është një sektor kyç në shumë aspekte sot. Prandaj, nuk është rastësi që në bazë të Aktit të patate të skuqura ekziston edhe dëshira e Evropës për të qenë më e pavarur në rast të krizave të ardhshme në fushën e stoqeve që lidhen me çipsat, por qartë është gjithashtu një mënyrë për të tentuar të tërheqësh. më shumë investime, si dhe për të nxitur inovacionin dhe kërkimin.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/07/26/chips-act-eu-vjen-miratimi-perfundimtar-i-keshillit-te-bashkimit-evropian/