ChatGPT riaktivizon Browse with Bing (së shpejti për të gjithë)

Në korrik, OpenAI u detyrua të çaktivizojë me ngut funksionin Shfleto me Bing të ChatGPT, i lançuar disa muaj më parë ekskluzivisht për abonentët e tij premium, për shkak të disa problemeve që u shfaqën pas shpërndarjes. Tani funksioni është sërish i disponueshëm dhe së shpejti do të jetë e mundur ta përdorni atë edhe pa u shtrirë për portofolin tuaj.

ChatGPT tani mund të shfletojë internetin dhe të ofrojë informacion të përditësuar, autoritar, të plotësuar me lidhje të drejtpërdrejta me burimet. Nuk kufizohet më në të dhëna përpara shtatorit 2021.

Shfletuesi me Bing është përsëri i disponueshëm në ChatGPT
Ekipi që punon në shërbim pretendon se ka mbledhur reagime të dobishme për të përmirësuar veçorinë, duke prezantuar një sërë përditësimesh me qëllim, ndër të tjera, për të ndjekur udhëzimet e përfshira në skedarët robots.txt dhe për të identifikuar saktë agjentët e përdoruesve, në mënyrë që faqet mund të kontrollojë se si ndërvepron chatbot. Ndër arsyet që çuan në ndalesë ishte mosrespektimi i mureve të pagesës si dhe mbrojtjet e vendosura nga botuesit dhe krijuesit për të mbrojtur përmbajtjen e tyre.

Prandaj, funksioni është tani i disponueshëm përsëri, megjithëse aktualisht është ende i rezervuar për abonentët Plus dhe Enterprise. Së shpejti, megjithatë, ai do të bëhet i aksesueshëm për të gjithë, madje edhe për ata që nuk paguajnë (një kohë e saktë nuk është dhënë).

Për të shfrytëzuar potencialin e Browse with Bing, brenda ChatGPT, duke aksesuar kështu informacionin e përditësuar online, është e nevojshme të zgjidhni modelin GPT-4 dhe të aktivizoni opsionin e duhur.

Çështja në lidhje me mënyrën e aksesit në informacion dhe përmbajtje është mjaft delikate për shërbimin OpenAI. Në periudhën e fundit, organizatës i është dashur të përballet me disa procese gjyqësore në lidhje me shkeljet e pretenduara të të drejtave të autorit, duke tërhequr zemërimin, ndër të tjera, të autorëve të kalibrit të George R.R. Martin dhe John Grisham.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/09/28/chatgpt-riaktivizon-browse-with-bing-se-shpejti-per-te-gjithe/