ChatGPT, nga motori i kërkimit në motorin “përgjigje”: a i besojmë inteligjencës artificiale?

ChatGPT grumbulloi po aq kërkime në Google këtë janar sa arriti të bënte metaverset vitin e kaluar. Sistemi i inteligjencës artificiale i zhvilluar nga kompania OpenAI e themeluar nga Sam Altman është ndërtuar mbi një model gjuhësor të trajnuar në grupe të mëdha të dhënash. Këto të dhëna, të cilat mund t’i konsiderojmë në mënyrë krejtësisht të papërshtatshme “informacion”, i hidhen botit në mënyrë që ai t’i ripërpunojë falë një fuqie të madhe llogaritëse dhe t’i kthejë ato, të kombinuara, në formën e përgjigjeve në një gjuhë njerëzore.

Prandaj, popullariteti i ChatGPT ka fituar terren veçanërisht në dy muajt e fundit dhe shumë njerëz në mbarë botën kanë filluar të vënë në dyshim AI në të gjitha mënyrat, më shumë nga kurioziteti dhe dëshira për ta kapur atë sesa për eksplorime reale të substancës. Duhet thënë se produkti OpenAI është vetëm i fundit në një seri eksperimentesh: ka disa bote të bazuara në Modelin e Large të Gjuhës (LLM) që operojnë në botë dhe disa tashmë janë aplikuar në sektorë të veçantë. Dallimi qëndron në faktin se ChatGPT është një bot i përgjithshëm, i cili po ul në mënyrë progresive koston e menaxhimit (për momentin, çdo pyetje i kushton sistemit disa cent, që është ende një shifër e rëndësishme dhe që ende duhet të priret në rënie) dhe demonstron aftësi veçanërisht tërheqëse për t’iu përgjigjur pyetjeve në mënyrë shteruese, duke u nisur drejt e në pikë dhe shumë shpejt. Për të gjitha qëllimet dhe qëllimet, ai është një motor kërkimi – në të vërtetë një motor reagimi – i një efektiviteti që do t’i bëjë njerëzit e Rrjetit të rrëmbejnë pështymën.

Në fakt, ChatGPT ka atë që duhet për të tentuar sulmin ndaj monopolit të Google dhe Alphabet e di mirë këtë duke qenë se CEO, Sundar Pichai, ka thirrur themeluesit, Larry Page dhe Sergei Brin të kthehen në punë dhe se kompania po përshpejton zhvillimi i versionit provë të chatbot-it të tyre. Nga ana tjetër, Microsoft do të zgjerojë bashkëpunimin e tij me OpenAI, ndoshta për të qenë në gjendje të bëjë atë që dështoi me Bing. Në fakt, perspektiva, përveç aplikimeve praktike pothuajse të pafundme, është se inteligjenca artificiale mund të vendoset si metoda kryesore për marrjen e informacionit nga përdoruesit. Provoni të pyesni ChatGPT se cili mund të jetë shkaku i faktit që qeni juaj çalë, çfarë do të thotë “metaverse” ose për të përmbledhur shkurtimisht Luftën e Dytë Botërore. Rezultatet e kërkimit do t’ju arrijnë në formën e një përgjigjeje të përshtatshme dhe do të jenë të njëjtat përgjigje që ndoshta do të merrnit duke i bërë të njëjtat pyetje Google, por vetëm pasi të keni shoshitur disa faqe rezultatesh dhe të lexoni disa artikuj plot me preambula për të respektoni rregullat e SEO. Sot, në fakt, jemi mësuar t’i kërkojmë motorit të kërkimit pothuajse çdo gjë dhe më pas të skanojmë përmbajtjen për të mbledhur një përgjigje dhe për të marrë një ide të asaj që duhej të dinim. ChatGPT bën pikërisht këtë për ne: analizon, grumbullon dhe kthehet në një mënyrë koncize, të qartë dhe “përfundimtare”. Në fakt, është pak si enciklopedia e vjetër në një format futurist.

Prandaj, për sa i përket shpejtësisë dhe aksesit ndaj informacionit, nuk ka asnjë ndeshje për të konkurruar me inteligjencën artificiale të bazuar në LLM, por ne do të paguajmë për humbjen gjithnjë në rritje të kompleksitetit dhe kontrollit mbi burimin. Deri më sot, ChatGPT merr nga të dhënat që disponon dhe krijon përputhje bazuar në fjalë, por nuk ka hierarki të brendshme midis këtyre grupeve të të dhënave: të gjitha arrijnë në trurin e tij matematikor me të njëjtën shkallë autoriteti dhe besueshmërie sepse janë pjesë – të gjitha në mbrëmjen e stërvitjes së tij. As nuk mund të ndërlidhemi në asnjë mënyrë me inteligjencën artificiale për ta “edukuar” atë që të punojë në burimet që preferojmë. Prandaj, fakti që ne vendosim t’i marrim përgjigjet tuaja si të mirëqena, varet nga besimi që vendosim t’u japim atyre. Sepse nëse është e vërtetë që e bën punën për ne, është gjithashtu e vërtetë që do të vendosë për ne se çfarë është e vërtetë dhe çfarë jo.

Pra, ajo që kemi përpara është një skenar që jep pjesë pak a shumë të rëndësishme të të menduarit kritik në favor të pohimeve dhe fakteve. Nuk bëhet fjalë për ta kritikuar, por për të qenë të vetëdijshëm për të.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/01/25/chatgpt-nga-motori-i-kerkimit-ne-motorin-pergjigje-a-i-besojme-inteligjences-artificiale/