ChatGPT gjithnjë e më qendror për ekosistemin e Microsoft: do të shkruajë email në vend të njerëzve

ChatGPT është vendosur të bëhet gjithnjë e më qendrore për ekosistemin e Microsoft, dhe jo për shkak të integrimit të GPT-4 në Bing. Një raport i ri nga Bloomberg shpjegon se gjiganti Redmond synon të bëjë OpenAI të shkruajë email në vend të përdoruesve.

Agjencia e lajmeve raporton se Microsoft po planifikon të integrojë mjetet e AI të OpenAI në Viva Sales, i cili lidh Microsoft 365 me softuerin e menaxhimit të marrëdhënieve me klientët nga shitës si Salesforce. Kompania amerikane me sa duket mendon se mund të automatizojë përgjigjet me email falë përdorimit të GPT 3.5 i cili merret me mbledhjen e “të dhënave nga të dhënat e klientëve dhe softuerët e postës elektronike të Office” për të gjeneruar emaile të personalizuara.

Në raport, Bloomberg vëren se Viva Sales do të jetë në gjendje të gjenerojë përgjigje me email për klientët duke përdorur produktet e krijimit të tekstit të OpenAI. Mjetet e AI, të cilat përfshijnë GPT 3.5 të OpenAI, sistemi që fuqizon chatbotin ChatGPT, do të tërheqin të dhëna nga të dhënat e klientëve dhe softueri i postës elektronike të Office. Ky informacion do të përdoret për të gjeneruar email me tekst të personalizuar, si p.sh. detajet e çmimit të produktit dhe promovimet.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/03/chatgpt-gjithnje-e-me-qendror-per-ekosistemin-e-microsoft-do-te-shkruaje-email-ne-vend-te-njerezve/