ChatGPT është i rrezikshëm: këto janë rreziqet

Cila është tema e nxehtë e sektorit të teknologjisë së lartë në këtë fillim të vitit 2023? Pa dyshim ChatGPT. Chatbot OpenAI, megjithëse deri më tani i aksesueshëm vetëm në formën e një prototipi, tashmë ka demonstruar një potencial të madh. Siç ndodh shpesh me risitë e disponueshme në një shkallë të gjerë, shumë aspekte pozitive që lidhen me përdorimin e tij shoqërohen nga të tjera me vlerë negative. Me pak fjalë, sistemi në mënyrë të pashmangshme sjell me vete rreziqet që vijnë nga përdorimi i tij, nëse kryhet për qëllime keqdashëse.

Cilat janë rreziqet që lidhen me përhapjen e ChatGPT?
Studiuesit e Panda Security kanë identifikuar tre rreziqe kryesore që lidhen me rritjen e kësaj inteligjence artificiale. Nuk kemi të bëjmë me hipoteza tepër pesimiste dhe as me skenarë kronologjikisht të largët, siç kemi pasur rastin të shkruajmë disa herë në këto faqe.

E para i referohet phishing. Aftësitë bisedore të ChatGPT mund të shfrytëzohen për të shkruar emaile dhe tekste të sakta dhe bindëse, pa gabime drejtshkrimore ose sintaksore që shpesh dalin nga fushatat keqdashëse të këtij lloji, kryesisht sepse ato janë të destinuara për vendet ku flitet një gjuhë tjetër nga ajo e kujt i organizon ato.

Ekziston gjithashtu rreziku i shkrimit të një kodi dhe malware potencialisht shkatërrues që mund të anashkalojë sistemet më të zakonshme dhe më të përhapura të kontrollit për të ndihmuar kriminelët kibernetikë të arrijnë qëllimet e tyre.

Rreziku i tretë dhe i fundit është ai që lidhet me praktikat e inxhinierisë sociale. Në fund të fundit, duke i bërë pyetjet e duhura AI, mund të merren informacione të dobishme për të përgatitur një sulm të synuar, madje edhe phishing me shtizë, duke synuar një person të vetëm ose një punonjës specifik, për të depërtuar më pas në sistemet e një organizate ose kompanie të tërë.

Së fundi, këtyre u shtohet përhapja pothuajse e pashmangshme e faqeve të pasqyrave të rreme dhe profileve të rreme sociale, përmes të cilave njerëzit e këqij pretendojnë se janë OpenAI për t’i shtyrë ata më pak të vëmendshëm të shkarkojnë ekzekutues të korruptuar.

Sugjerimi është i njëjtë si gjithmonë: referojuni ekskluzivisht burimeve zyrtare (në këtë rast openai.com) dhe ngrini nivelin e vëmendjes kur kryhen aktivitete online ose merren komunikime në të cilat edhe një detaj i vetëm duket i dyshimtë. Për më tepër, mbështetja në një zgjidhje efektive të sigurisë kibernetike mbetet një praktikë e mirë për t’u ndjekur.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/09/chatgpt-eshte-i-rrezikshem-keto-jane-rreziqet/