CEO i Google si Elon Musk: “Ne kemi nevojë për ekspertë etike dhe filozofë për AI”

A ju kujtohet letra e hapur e publikuar nga Instituti Future of Life dhe e nënshkruar edhe nga Elon Musk, me të cilën një grup ekspertësh kërkuan ndalimin e zhvillimit të AI për të përfshirë aktorë publikë, qeveri, studiues dhe ekspertë në diskutimin mbi vlerat dhe etika e inteligjencës artificiale? Epo, edhe CEO i Google Sundar Pichai duket se po e ndjek këtë ide tani, siç dëshmohet nga deklaratat e tij të fundit në “60 Minutes” të CBS.

Google bën thirrje për një debat me ekspertët e AI
Sundar Pichai ishte shumë i qartë me shtypin: sistemet gjeneruese të AI janë të destinuara të hyjnë në jetën personale, profesionale dhe akademike të kujtdo, duke u bërë mjete thelbësore, dhe kjo është sa pozitive aq edhe shqetësuese. Ndaj është e nevojshme të “mendohemi” dhe të përcaktojmë rregullin e mëposhtëm: duhet të jetë kompania ajo që kupton se si të vazhdojë me punën në sektor, pa lënë procesin e vendimmarrjes ekskluzivisht tek kompanitë që punojnë për të zhvilluar zgjidhje të tilla.

Për këtë arsye, mendimi i Pichai është si vijon:

“Si zhvillohen sistemet e AI me vlerat njerëzore, përfshirë moralin? Kjo është arsyeja pse unë mendoj se zhvillimi i tyre nuk duhet të përfshijë vetëm inxhinierë, por shkencëtarë socialë, etikë, filozofë e kështu me radhë.”

Gjatë dhjetë viteve të ardhshme, sipas CEO të Google, AI-të do të duhet të jenë në gjendje të “bëjnë gjëra të pabesueshme” në një shoqëri që tashmë është përshtatur me potencialin e tyre dhe, natyrisht, edhe me rreziqet e tyre.

Kjo është një pikëpamje shumë në përputhje me atë të Institutit Future of Life dhe të nënshkruesve si Elon Musk dhe Mike Wozniak, të përbashkët edhe nga dhjetëra punonjës të Big G. Sipas disa prej tyre, inteligjenca artificiale mund të përbëjë një ekzistencë kërcënim për njerëzimin dhe zgjidhja e vetme është ta diskutojmë atë në thellësi midis përdoruesve të zakonshëm dhe studiuesve ekspertë.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/04/17/ceo-i-google-si-elon-musk-ne-kemi-nevoje-per-eksperte-etike-dhe-filozofe-per-ai/