Bing Chat: Microsoft njofton katër veçori të reja

Microsoft ka përditësuar edhe një herë chatbot-in e tij. Një nga risitë tashmë ishte zbuluar në Twitter nga një drejtues i kompanisë Redmond, përkatësisht mundësia e zgjedhjes së stilit të bisedës. Është shtuar edhe një numërues kthese (pyetje/përgjigje). Më në fund, cilësia e përgjigjeve është përmirësuar.

Bing Chat: i ri në versionin 96
Edhe pse është i aksesueshëm për publikun (vetëm për përdoruesit që kanë marrë ftesën), Bing Chat është ende një pamje paraprake (parapamje). Në praktikë, Microsoft lëshon përditësime të shpeshta për ndërfaqen, funksionalitetin dhe modelin (Prometheus, versioni i përmirësuar i atij që përdoret në ChatGPT), duke marrë parasysh reagimet e marra.

Ndryshimi më i rëndësishëm përfaqësohet nga toni i përgjigjeve. Në faqen e chatbot-it, mund të zgjidhni tre stile bisedash: Kreativ, i balancuar dhe i saktë. Secila prej tyre korrespondon me një nivel të ndryshëm detajesh. Përdoruesit do të vërejnë një ndryshim ngjyrash në ndërfaqe (përkatësisht vjollcë, blu dhe jeshile).

Në këndin e poshtëm djathtas të secilës përgjigje, tani shfaqet një numërues që tregon numrin e kthesave (çifti pyetje/përgjigje) për çdo seancë. Aktualisht kufiri është vendosur në 6, ndërsa totali ditor është 100. Pasi të arrihet kufiri për seancë, chatbot nuk do të përgjigjet dhe përdoruesi duhet të fillojë një seancë të re.

Më në fund, Microsoft prezantoi dy përmirësime. E para ka të bëjë me përdorimin e Bing Chat në versionin Dev të Edge. Chatbot nuk ishte në gjendje të njihte kontekstin e faqes së hapur në shfletues. Është rregulluar edhe “bugu” që kufizonte cilësinë e përgjigjeve.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/03/04/bing-chat-microsoft-njofton-kater-vecori-te-reja/