Apple iPhone 12: përditësim për të reduktuar emetimet

Siç spekulohet, Apple do të lëshojë një përditësim të softuerit për të reduktuar emetimet elektromagnetike brenda kufijve ligjorë. Agence Nationale Des Fréquences (ANFR) e Francës ka urdhëruar bllokimin e shitjeve të iPhone 12, pasi u zbulua një vlerë SAR më e lartë se 4 W/Kg. Vende të tjera, përfshirë Italinë, po monitorojnë gjithashtu situatën. Sipas Mark Gurman të Bloomberg, kompania Cupertino urdhëroi mbështetjen teknike për të mos ofruar asnjë informacion për klientët.

Rregullo për të reduktuar SAR
Pas testimit të 141 telefonave, agjencia franceze zbuloi se iPhone 12 ka një SAR (shkallë specifike përthithjeje) prej 5.74 W/Kg. Prandaj, Apple duhet të bllokojë përkohësisht shitjen derisa të shpërndahet një përditësim i softuerit. Përndryshe, kompania Cupertino do të duhet të tërheqë të gjitha njësitë nga dyqanet dhe ato të blera tashmë nga përdoruesit.

Apple kundërshtoi rezultatet e testimit, duke thënë se iPhone 12 kishte marrë certifikatat e nevojshme në të gjitha vendet evropiane. Megjithatë, do të lëshohet një përditësim për të sjellë SAR brenda kufijve. Kjo është deklarata zyrtare e kompanisë:

Ne do të lëshojmë një përditësim të softuerit për përdoruesit në Francë për ta përshtatur atë me protokollin e përdorur nga rregullatorët francezë. Kjo lidhet me një protokoll specifik testimi të përdorur nga autoritetet rregullatore franceze dhe nuk është një çështje sigurie.

Prandaj duket se përditësimi është i rezervuar për përdoruesit francezë, pasi autoritetet i kryejnë testet duke ndjekur një protokoll të ndryshëm nga ai në vendet e tjera evropiane (dhe aplikuar pas lançimit të iPhone 12 në 2020).

Sipas Mark Gurman nga Bloomberg, Apple ka urdhëruar stafin e mbështetjes teknike që të mos japë asnjë përgjigje për klientët që kërkojnë informacion mbi këtë temë. Punonjësit e dyqanit gjithashtu nuk duhet të pranojnë kthimin ose shkëmbimin e iPhone 12s, përveç nëse kërkesa bëhet brenda dy javësh nga blerja (e drejta e tërheqjes).


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/09/15/apple-iphone-12-perditesim-per-te-reduktuar-emetimet/