App Store: kushte më të rrepta për aplikacionet mjekësore

Bashkimi Evropian kërkon ligje më të rrepta në lidhje me aplikacionet mjekësore ose aplikacionet në çfarëdo mënyre të lidhura me shëndetin që popullojnë dyqanet e aplikacioneve për pajisjet celulare, si në rastin e Google Play Store dhe Apple App Store, të cilat për këtë arsye mund të detyrohen të imponojnë kushte më të rrepta për zhvilluesit e palëve të treta ose, në skenarin më të keq, ndaloni fare shpërndarjen e aplikacioneve të këtij lloji.

App Stores mund të bëhen më të ashpra ndaj aplikacioneve mjekësore
Një grup studiuesish i kushtuan vëmendje çështjes përmes një eseje të botuar në revistën shkencore Nature, sipas së cilës në bazë të një ligji evropian që hyri në fuqi në maj 2021, për t’u konsideruar aplikacione mjekësore duhet të plotësojnë të gjitha rregullat e pajisjes tradicionale dhe fizike. mjekët dhe shfaqja e ndonjë aksidenti të rëndë që rrjedh nga përdorimi i tyre duhet të raportohet tek autoritetet.

Megjithatë, shumë kohë pas hyrjes në fuqi të ligjeve të reja, nuk është e qartë se kush është në përputhje me to, ashtu siç nuk është i qartë përkufizimi i “aplikacionit mjekësor”. Situata e ndërlikuar më tej është fakti se nëse zhvilluesi i një aplikacioni banon jashtë BE-së, dyqanet e aplikacioneve konsiderohen ligjërisht importues.

Apple, megjithatë, do të kishte bërë më shumë përparim se Google në këtë front, duke përmbushur të gjitha kërkesat kryesore të ligjit evropian, ndërsa “big G” vetëm një.

Për t’u marrë me situatën, studiuesit sugjerojnë ngritjen e dyqaneve të aplikacioneve të dedikuara për kategorinë mjekësore dhe t’ia besojnë menaxhimin e tyre organeve të pavarura.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/02/01/app-store-kushte-me-te-rrepta-per-aplikacionet-mjekesore/