Amazon: AI për të zbuluar fake reviews

Amazon ka vendosur të përdorë inteligjencën artificiale për të përshpejtuar disa detyra, të tilla si identifikimi i produkteve të dëmtuara përpara transportit. Kompania e Seattle ka njoftuar se AI përdoret gjithashtu për të zbuluar komente të rreme dhe për të shkruar një përmbledhje të atyre më të besueshmeve.

AI aplikohet për reviews
Amazon është përpjekur të luftojë publikimin e komenteve të rreme për shumë vite. Problemi më i madh përfaqësohet nga të ashtuquajturit ndërmjetës që përdorin platforma të palëve të treta (përfshirë rrjetet sociale) për të blerë, shitur dhe pritur komente të rreme. Autoriteti i Konkurrencës dhe Tregjeve i Mbretërisë së Bashkuar (CMA) nisi një hetim mbi tre vjet më parë (ende në vazhdim) për të verifikuar përshtatshmërinë e masave të zbatuara.

Kompania e Seattle përdor modele të mësimit të makinerive për të analizuar mijëra të dhëna dhe për të zbuluar sjelljen mashtruese. Kohët e fundit janë miratuar mjete më të sofistikuara të inteligjencës artificiale, të cilat marrin në konsideratë parametra të ndryshëm për të identifikuar komentet e rreme, duke përfshirë numrin e hyrjeve, historikun dhe korrelacionin midis llogarisë së përdoruesit dhe asaj të shitësit (në disa raste ofrohen zbritje ose produkte në këmbim të një vlerësimi pozitiv rishikim).

Amazon ka njoftuar se, falë metodave të reja, janë bllokuar mbi 200 milionë komente të rreme në vitin 2022. Me përhapjen e chatbot-eve, është edhe më e lehtë të shkruhet një koment për një produkt. Në thelb, AI duhet të zbulojë komente të rreme të shkruara nga AI.

Amazon ka filluar të përdorë AI gjeneruese në aplikacionin e saj për të krijuar përmbledhje të komenteve të postuara nga përdoruesit. Funksionaliteti duhet ta bëjë më të lehtë zgjedhjen e një produkti, për sa kohë që komentet e rreme nuk merren parasysh në përmbledhje.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/06/13/amazon-ai-per-te-zbuluar-fake-reviews/