AI Act: Parlamenti i BE-së miraton rregullat për AI të sigurt

Pas dritës jeshile nga komisioni i Tregut të Brendshëm dhe Lirive Civile, Parlamenti Evropian miratoi në seancë plenare rregullat e reja për inteligjencën artificiale. Ligji, i njohur si Akti i AI-së, parashikon detyrime për kompanitë që zhvillojnë modele të AI dhe mbi të gjitha një sërë ndalimesh, përfshirë atë të përdorimit të teknologjisë për aktivitetet e mbikëqyrjes biometrike. Tani do të fillojnë negociatat me Këshillin për tekstin përfundimtar.

Rregullat për AI të sigurt dhe transparent
Rregullat e miratuara nga Parlamenti Evropian (499 vota pro, 28 kundër dhe 93 abstenime) përcaktojnë se inteligjenca artificiale respekton të drejtat dhe vlerat e BE-së në fushën e mbikëqyrjes njerëzore, sigurisë, privatësisë, transparencës, mosdiskriminimit dhe sociale dhe mjedisore. mirëqenie . Komisioni Evropian kishte propozuar rregullore bazuar në nivelin e rrezikut. Ndër ato me rrezik të papranueshëm (dhe për rrjedhojë të ndaluar) janë sistemet e AI që përdoren për të gjeneruar një rezultat social, pra për të klasifikuar njerëzit sipas sjelljes së tyre sociale ose karakteristikave personale.

Duke pasur parasysh përparimet teknologjike gjatë dy viteve të fundit, eurodeputetët kanë përditësuar listën për të ndaluar:

– përdorimi i sistemeve të identifikimit biometrik në distancë “në kohë reale” dhe “a posteriori” në hapësira të aksesueshme për publikun;
– Sistemet e kategorizimit biometrik bazuar në karakteristikat e ndjeshme (për shembull gjinia, raca, përkatësia etnike, shtetësia, feja, orientimi politik);
-Sistemet parashikuese të policisë (bazuar në profilizimin, vendndodhjen ose sjelljen kriminale të kaluar);
-Sistemet e njohjes së emocioneve të përdorura nga organet e zbatimit të ligjit, menaxhimi i kufijve, vendi i punës dhe institucionet arsimore;
-Nxjerrja e pa synuar e të dhënave biometrike nga interneti ose pamjet CCTV për të krijuar baza të dhënash për njohjen e fytyrës (në shkelje të të drejtave të njeriut dhe të drejtës për privatësi).

Lista e sistemeve të AI që konsiderohen me rrezik të lartë është përditësuar gjithashtu për të përfshirë ato që shkaktojnë dëm të konsiderueshëm për shëndetin, sigurinë, të drejtat themelore të njerëzve ose mjedisin, duke përfshirë ato që përdoren për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve dhe për rekomandime të mëdha të mediave sociale (mbi 45 milionë përdoruesit).

Ekzistojnë gjithashtu detyrime specifike për ofruesit e modeleve gjeneruese të AI, si ChatGPT. Kompanitë duhet të zbusin rreziqet e mundshme (për shëndetin, sigurinë, të drejtat themelore, mjedisin, demokracinë dhe sundimin e ligjit), të regjistrojnë modelet në bazën e të dhënave të BE-së përpara se t’i vendosin në treg dhe të jenë në përputhje me kërkesat e transparencës, duke deklaruar se përmbajtja është krijuar nga AI .

Shitësit duhet gjithashtu ta bëjnë më të lehtë dallimin midis imazheve të rreme dhe reale, të ofrojnë masa mbrojtëse për të parandaluar gjenerimin e përmbajtjes së paligjshme dhe të zbulojnë të dhënat e mbrojtura nga e drejta e autorit të përdorura për trajnim. Megjithatë, ka përjashtime për aktivitetet kërkimore dhe AI ​​të zhvilluara nën një licencë me burim të hapur. Hyrja në fuqi e ligjit pritet në vitin 2025.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://zero1.al/2023/06/14/ai-act-parlamenti-i-be-se-miraton-rregullat-per-ai-te-sigurt/